Σ’αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να κάνετε τα εξής:

  •   Ελέγξτε αν είναι ενεργό το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας (Location services) του κινητού σας.
  •   Επανεκκινήστε το Bluetooth του κινητού σας.
  •   Βάλτε το κινητό σας σε Λειτουργία πτήσης για μερικά δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιήστε την.
  •   Επανεκκινήστε το κινητό σας.
  •   Κάντε επανεγκατάσταση της εφαρμογής SpotyPal .
  •   Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.