Οι συσκευές SpotyPal έχουν δοκιμαστεί εκτενώς, ώστε να πληρούν αυστηρά τα πρότυπα ποιότητας.

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά και στη διαδικασία κατασκευής. Δεν καλύπτει ζημίες που προκαλούνται από καταναλωτές λόγω ακατάλληλης χρήσης ή εσφαλμένης συντήρησης του προϊόντος ή εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα ατυχήματος ή φυσικών αιτιών.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα προϊόντων που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα και το περίβλημα, καθώς και ελαττώματα και ζημιές των μπαταριών.

Η εφαρμογή SpotyPal και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση χαμένων αντικειμένων και την αποστολή ειδοποιήσεων SOS. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών και των συσκευών μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η περίοδος εγγύησης της συσκευής SpotyPal είναι 1 έτος από την ημερομηνία της 1ης ενεργοποίησής της, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον πρώτο κάτοχο της συσκευής. Εάν υπάρξει ελάττωμα στη συσκευή εντός της περιόδου εγγύησής της, αυτή θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί με καινούρια μετά την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος.

Διαδικασία:

Για να ξεκινήσει τη διαδικασία επισκευής/αντικατάστασης, ο πελάτης πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Η επικοινωνία αυτή θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της περιόδου εγγύησης, θα πρέπει να δοθούν μια περιγραφή του προβλήματος, καθώς και το αναγνωριστικό της συσκευής και η ημερομηνία ενεργοποίησής της, τα οποία αναγράφονται στην εφαρμογή SpotyPal, στην ενότητα Ρυθμίσεις.

Αφού λάβει έγκριση από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης, ο πελάτης θα πρέπει να μας στείλει τη συσκευή. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής της ελαττωματικής συσκευής στην Terracom. Εάν αποδειχθεί πως η δυσλειτουργία του προϊόντος καλύπτεται από την εγγύηση, θα γίνει αντικατάσταση και τα έξοδα αποστολής της καινούριας συσκευής θα καλυφτούν από την Terracom.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Terracom Α.Ε.
Εθνικής Αντίστασης 79,
Κατσικάς, Ιωάννινα,
ΤΚ: 45221, Ελλάδα