Υπάρχουν δύο τρόποι να σταματήσουμε μια συσκευή SpotyPal που ηχεί.

1. Από την εφαρμογή:

Αν έχετε πατήσει το κουμπί “Call”:

  •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal και επιλέξτε τη συσκευή στη λίστα.
  •   Πατήστε το κουμί "Stop calling"
  •  2. Από τη συσκευή: Κρατήστε το κουμπί της συσκευής πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα.

     3. Σε περίπτωση ειδοποίησης απομάκρυνσης (Separation alert):

  •   Από το κινητό: στις ειδοποιήσεις του κινητού, στην ειδοποίηση απομάκρυνσης πατήστε "Stop Calling Mobile".
  •   Από τη συσκευή SpotyPal: κρατήστε το κουμπί της συσκευής πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα.