Ναι, το κινητό σας θα ηχήσει ακόμη και αν είναι σε αθόρυβη λειτουργία, με την προϋπόθεση πως:

 •   Έχετε ενεργοποιήσει την ειδοποίηση απομάκρυνσης (Separation alert) "On mobile" ή "On mobile and device"
 •   Έχετε ενεργοποιήσει την ηχητική ειδοποίηση απομάκρυνσης (Separation notification with alert)
 • Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Ειδοποίηση απομάκρυνσης (Separation alert):

 •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
 •   Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
 •   Πατήστε τις τρεις τελείες που εμφανίζονται επάνω δεξιά στην οθόνη για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις συσκευής.
 •   Ανοίξτε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων απομάκρυνσης (Separation alert) και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο.
 •   Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το κουμπί "Save".
 • Για να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις απομάκρυνσης:

 •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
 •   Πατήστε το εικονίδιο του μενού που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής.
 •   Ενεργοποιήστε την επιλογή "Separation notification with alert".