Με το SpotyPal μπορείτε να στείλετε SOS ειδοποίηση με την τοποθεσία σας σε προκαθορισμένους χρήστες.

Θα μπορείτε να στείλετε SOS ειδοποιήσεις αν:

 •   η συσκευή SpotyPal είναι συνδεδεμένη με το κινητό σας.
 •   αν έχετε ρυθμίσει τον τύπο πατήματος του κουμπιού (Μονό κλικ, Διπλό κλικ, ή Συνεχόμενο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα) για τις SOS ειδοποιήσεις.
 •   αν έχετε εισάγει τις SOS-επαφές σας.
 • Για να ρυθμίσετε τον τύπο πατήματος του κουμπιού:

 •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
 •   Πατήστε στο εικονίδιο του μενού που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία.
 •   Επιλέξτε ρυθμίσεις (Settings).
 •   Στην ενότητα "Button press functionality" επιλέγξτε μία ενέργεια για κάθε τύπο πατήματος (Single, Double or Long press)
 •   Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το κουμπί "Save"
 • Για να εισάγετε τις SOS-επαφές:

 •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
 •   Πατήστε στο εικονίδιο του μενού που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία.
 •   Επιλέξτε "SOS Contacts" .
 •   Πατήστε το κουμπί "+" να προσθέσετε μια επαφή.