Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη φόρμα τεχνικής υποστήριξης:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.spotypal.com

Στο Κεντρικό μενου επιλέξτε Υποστήριξη -> Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη

Συμπληρώστε τη φόρμα και πατήστε “Αποστολή”