Το SpotyPal χρησιμοποιεί τη συνδεσιμότητα: Bluetooth Χαμηλής ενέργειας 4.+