Η διάρκεια μπαταρίας είναι περίπου 1 χρόνος (ανάλογα τη χρήση)