•   Κλείστε το Bluetooth του κινητού σας για να αποσυνδεθείτε από τη συσκευή.
  •   Κρατήστε το κουμπί της συσκευής πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα.
  •   Αν η συσκευή δεν ηχήσει και το LED της δεν αναβοσβήνει, η μπαταρία της συσκευής μου έχει τελειώσει.