Μια συσκευή μπορεί ν’ανήκει μόνο σε έναν χρήστη. Αν προηγουμένως τη χρησιμοποιούσε άλλο πρόσωπο, πρέπει να τη διαγράψει από το λογαριασμό του. ΠΡΟΣΟΧΗ, Απλή απεγκατάσταση της εφαρμογής δεν είναι αρκετή.

Αν η συσκευή δεν διαγράφτηκε από το λογαρισμό του προηγούμενου χρήστη, δε θα μπορέσετε να την συνδέσετε και θα λαμβάνετε μήνυμα πως η συσκευή χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη.

Για να διαγράψετε μια συσκευή:

  •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
  •   Επιλέξτε τη συσκευή.
  •   Μπείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής, πατώντας τις τρεις τελείες που εμφανίζονται επάνω δεξιά στην οθόνη.
  •   Πατήστε το κουμπί διαγραφής "Delete device".