Μπορείτε να λαμβάνετε άκυρες ειδοποιήσεις απομάκρυνσης (Separation alerts) λόγω των προσωρινών εμποδίων.
Υπάρχουν 2 τρόποι επίλυσης:

  •   Απενεργοποίηση του Separation alert. Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal και επιλέξτε τη συσκευή. Πάνω στην οθόνη βρείτε το εικονίδιο με το κουδούνι. Πατήστε το μια φορά να απενεργοποιήσετε το Separation alert. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το εικονίδιο.
  •   Χρήση ρύθμισης "Separation alert delay time". Ρυθμίστε το "Separation alert delay time", που βρίσκεται στις ρυθμίσεις της συσκευής, για να αποφύγετε τις άκυρες ειδοποιήσεις απομάκρυνσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 δευτ.