Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση απομάκρυνσης από το αντικείμενό σας:

 •   Σύντομη ή Συνεχόμενη ειδοποίηση από το κινητό σας. *
 •   Ηχητική ειδοποίηση από την SpotyPal συσκευή.
 •   Όλες οι παραπάνω ειδοποιήσεις.
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις απομάκρυνσης ανά πάσα στιγμή:

 •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
 •   Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
 •   Πατήστε τις τρεις τελείες που εμφανίζονται επάνω δεξιά στην οθόνη για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις συσκευής.
 •   Ανοίξτε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων απομάκρυνσης (Separation alert) και επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο ειδοποίησης.
 •   Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το κουμπί "Save".
 • * Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση με συνεχόμενο ήχο:

 •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
 •   Πατήστε το εικονίδιο του μενού που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής.
 •   Ενεργοποιήστε την επιλογή "Separation Notification with Alert".