Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το κινητό, αυτή εμφανίζεται με πράσινη ένδειξη στην εφαρμογή και κάτω από το όνομά της γράφει “Connected”.