Μια συσκευή μπορεί ν’ανήκει μόνο σε έναν χρήστη. Αν προηγουμένως τη χρησιμοποιούσε άλλο πρόσωπο, αυτό πρέπει να τη διαγράψει από το λογαριασμό του. Απεγκατάσταση της εφαρμογής δεν είναι αρκετή.

Αν η συσκευή δεν διαγράφτηκε από το λογαριασμό του προηγούμενου χρήστη, δε θα μπορέσετε να την συνδέσετε και θα λαμβάνετε το παραπάνω μήνυμα.

  •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
  •   Επιλέξτε τη συσκευή.
  •   Μπείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής, πατώντας τις τρεις τελείες που εμφανίζονται επάνω δεξιά στην οθόνη.
  •   Πατήστε το κουμπί διαγραφής "Delete device".