Σύνδεση μιας καινούριας συσκευής μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σε περίπτωση αν η συσκευή συνεχίζει να μην συνδέεται, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  •   Αν έχετε την εφαρμογή SpotyPal εγκατεστημένη σε περισσότερες από μια συσκευές (κινητά, τάμπλετ), βεβαιωθείτε πως το SpotyPal σας δεν είναι συνδεδεμένο σε κάποια από αυτές.
  •   Επανεκκινήστε το Bluetooth του κινητού σας.
  •   Επανεκκινήστε την εφαρμογή SpotyPal.
  •   Επανεκκινήστε το κινητό σας.
  •   Κάντε επανεγκατάσταση της εφαρμογής SpotyPal .
  •   Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.