Για να εισάγετε τις SOS-επαφές:

  •   Ανοίξτε την εφαρμογή SpotyPal.
  •   Πατήστε το εικονίδιο του μενού που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία.
  •   Επιλέξτε "SOS Contacts" .
  •   Πατήστε το κουμπί "+" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε την επαφή που επιθυμείτε