Όταν πατάμε το κουμπί πανικού, το SpotyPal αμέσως στέλνει SOS ειδοποίηση με την τοποθεσία σας σε προκαθορισμένους χρήστες.