Όχι, έπρεπε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα τεχνικής υποστήριξης.