Η συσκευή SpotyPal είναι ανθεκτική σε νερό (IP44 rate). Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για να μην προκαλέσετε ανεπανόρθωτη ζημιά.