Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήσατε τη φόρμα τεχνικής υποστήριξης και ακολουθήσατε σωστά όλα τα βήματα.